Vejbystrand, Ängelholm
Trygghetsbostäder, radhus & kommersiella lokaler Sommarsol

Omfattning
Ej fastställt
Ansvarig arkitekt
Tyréns
Status
Pågående
Om Projektet

Välkommen till Sommarsol! Med en vision som innefattar att flertalet segment, med verksamheter som kompletterar varandra, ska inrymmas och att det ska vara liv och rörelse alla dagar i veckan tar nu Odalen nästa steg i utvecklingen av Sommarsol.

Översikt över Odalens utvecklingsprojekt i Sommarsol innefattande LSS-boende, äldreboende, förskola, skola & bostäder.
Stadsdelsutveckling Sommarsol

Odalen har hittills färdigställt ett LSS-boende samt ett äldreboende i Sommarsol och utöver uppförandet av en ny förskola och skola planerar vi för utveckling av trygghetsbostäder, radhus samt kommersiella lokaler med koppling till vård, rekreation och välmående.

Markområdets omfattning för dessa (trygghetsbostäder, radhus samt kommersiella lokaler) är ännu inte fastställt. Här skapas en oas med mervärden för kommunens invånare att ta del av.