Viken, Höganäs
Samhällsfastigheter & bostäder Viken

Omfattning
Ej fastställt
Ansvarig arkitekt
Ej fastställt
Status
Kommande
Om Projektet

Välkommen till vackra Viken! Här fångas man av obeskrivligt vacker miljö som omger vad som idag är en ridanläggning med beteshagar.

Markområdet i Viken omges idag av en ridanläggning med beteshagar.
Stadsdelsutveckling Viken

Odalen förvärvade markområdet i Viken, Höganäs kommun, om 14 000 kvm under sommaren 2021. På fastigheten planeras längre fram exploatering med utveckling av boende och eventuellt diverse samhällsfastigheter.

Vi har redan ett pågående projekt i kommunen där Odalen tillsammans med SBB uppför en förskola. Här skapas fastigheter av högsta kvalitet i en omgivning att trivas i.