file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Vi arbetar i nära dialog med kommuner, hyresgäster och samarbetspartners för att tillsammans skapa en boendemiljö och byggnader av högsta kvalitet. Våra objekt skall vara belägna i attraktiva områden, med hög tillgänglighet för personal och anhöriga samt innehålla kvaliteter som bidrar positivt till de boendes vardag.

Odalen Fastigheter
Sköldungagatan 7
SE-114 27 Stockholm

+ 46 (0)8 – 333 709
info@odalenfastigheter.se

Kontakta oss gärna vid frågor om Odalen eller om ni önskar diskutera framtida samarbeten, försäljningar av mark eller byggrätter eller andra fastighetsrelaterade frågor.

Kontakta oss