koncept odalen

Helhetskoncept

För alla våra samhällsfastigheter erbjuder vi en helhetslösning som skräddarsys efter varje hyresgäst, geografisk placering och ändamål. Konceptet har en direkt inverkan på människorna som vistas i våra fastigheter och inger en extra känsla för såväl boende och skolbarn som anhöriga, vårdnadshavare och personal. Skapade mervärden inkluderar ökad trygghet, hemkänsla och trivsel, samt en mer arbetsvänlig miljö.

Helhetskoncept ↳
Koncept Odalen är ett helhetskoncept med kvalitet utöver vad som vanligtvis erbjuds. Vissa högkvalitativa funktions- och materialval som alltför ofta betraktas som tillval är självklarheter i konceptet.
Konceptet har en direkt inverkan på människorna som vistas i våra fastigheter och inger en extra känsla för såväl boende och skolbarn som anhöriga, vårdnadshavare och personal. Skapade mervärden inkluderar ökad trygghet, hemkänsla och trivsel, samt en mer arbetsvänlig miljö.
För Koncept Odalen är värderingar styrande och en grund för hur vi arbetar med omsorgsfastigheter.
Värdegrund ↳