Odalens koncept

Helhetskoncept

För alla våra samhällsfastigheter erbjuder vi en helhetslösning som skräddarsys efter varje hyresgäst, geografisk placering och ändamål. Konceptet har en direkt inverkan på människorna som vistas i våra fastigheter och inger en extra känsla för såväl boende och skolbarn som anhöriga, vårdnadshavare och personal. Skapade mervärden inkluderar ökad trygghet, hemkänsla och trivsel, samt en mer arbetsvänlig miljö.

Helhetskoncept ↳
Tillsammans har vi med våra samlade erfarenheter och färdigställda projekt tagit till oss forskning och moderna tekniska metoder för att skapa ett helhetskoncept med kvalitet utöver vad som vanligtvis erbjuds. Vissa högkvalitativa funktions- och materialval som alltför ofta betraktas som tillval är självklarheter i Odalens koncept.
Konceptet har en direkt inverkan på människorna som vistas i våra fastigheter och inger en extra känsla för såväl boende och skolbarn som anhöriga, vårdnadshavare och personal. Skapade mervärden inkluderar ökad trygghet, hemkänsla och trivsel, samt en mer arbetsvänlig miljö.
Med en historia som tar fart i samband med att det första projektet sammanfaller med att en närstående till en av grundarna blir i behov av ett biståndsbeprövat äldreboende har många emotionellt laddade visioner vuxit fram.
Värdegrund ↳