Helhetskoncept

Koncept Odalen är SBB:s satsning för omsorgsfastigheter sedan Odalen Fastigheter blev en del av SBB i januari 2022. För alla våra omsorgsfastigheter erbjuder vi en helhetslösning som skräddarsys efter varje hyresgäst, geografisk placering och ändamål.

Koncept Odalen har en direkt inverkan på människorna som vistas i fastigheterna och inger en extra känsla för såväl boende och skolbarn som anhöriga, vårdnadshavare och personal. Skapade mervärden inkluderar ökad trygghet, hemkänsla och trivsel, samt en mer arbetsvänlig miljö. För alla våra samhällsfastigheter erbjuder vi en helhetslösning som skräddarsys efter varje hyresgäst, geografisk placering och ändamål. Inom ramen för konceptet skapar alla ingående komponenter inom Koncept Odalen större värden än summan av de respektive komponenternas enskilda funktion.

Allt från val av stomme, material och disponering av ytor – till noggrant uttänkta system för naturlig och artificiell belysning, teknik för bästa akustik- och luftfunktioner och möblering för ökad trivsel – skapar tillsammans synergier och en fin helhetsupplevelse för alla som vistas i våra samhällsfastigheter.

Generella beskrivningar av några utvalda komponenter kan du läsa mer om nedan. 

Belysningskoncept

En god ljusmiljö är starkt kopplad till hur vi mår och fungerar i vardagen. Personer som har nedsatt synförmåga är ofta i behov av extra tydlig kontrast, bländfrihet och mjuka övergångar mellan ljust och mörkt (så kallad adaption). Behovet av ljusstyrka varierar men generellt sett behöver en människa betydligt mer ljus med stigande ålder. Med forskning och statistik som stöd vidareutvecklade vi ett belysningssystem som integrerar moderna metoder för dagsljussimulering för att uppnå bästa möjliga belysningsmiljö anpassat för äldreboenden. Systemet är utformat för att stimulera såväl visuellt som funktionellt, för både boende och personal.

 

Vi utvecklar nu vårt system ytterligare och framgent kan vi erbjuda Odalens belysningskoncept till alla samhällsfastigheter vi utvecklar. För närvarande fokuserar vi på en anpassning till att på bästa sätt kunna integreras i lärmiljöer. Givetvis skräddarsys belysningssystemet för varje hyresgäst och anpassas efter typ av verksamhet där den enskilde hyresgästen och dess välbefinnande står i fokus.

Läs mer

Odalen har tillsammans med hyresgäst byggt och utvecklat ett belysningssystem baserat på modern kunskap och teknik inom ljussättning med människan i fokus. Systemet har därefter vidareutvecklats av Odalen med egna armaturserier. Genom en bra planerad belysning kan man skapa en miljö som är stimulerande både synmässigt och känslomässigt.

Högkvalitativa materialval

Långsiktighet och kvalitet i relation till människan och dess behov är det som styr våra val av material. För oss är den enskilde hyresgästens välbefinnande högt prioriterat och ska inte styras av kronor och ören utan av vår vilja och ambition att bygga landets bästa samhällsfastigheter. Vad vi lämnar efter oss är det väsentliga och våra fastigheter utvecklas för att vara hållbara för hyresgäst och samhälle under många år framöver. Vår arbetsmetodik och ambition att med varje projekt förbättras har lett fram till de materialval vi nu erbjuder våra hyresgäster.

Läs mer

För våra äldreboenden

är planlösningen väl avvägd för att skapa en hemlik känsla, inge stimulans vid behov och också erbjuda den avskildhet som ibland efterfrågas. Boende, personal, besökare samt hyresvärd kan alla alltid räkna med högsta kvalitet, där gemensamma ytor och funktioner även efter många år kommer upplevas som nya. För alla våra äldreboenden presenterar vi en genomgående estetik- och funktionsplan med tillhörande kulörbeskrivning och inredningsförslag. Allt för att säkerställa att funktion möts av trivsel och hemkänsla där detaljer är avgörande.

För våra skolor

vill vi skapa ytor som möjliggör kvalitativ utbildning som inspirerar till aktivitet, kreativitet och lärande. Lokalerna ska ingiva välbefinnande för såväl skolbarn som personal. Materialval anpassas för att fungera i verksamheten under många år där flexibla lösningar i lokalernas utformning möjliggör olika typer av användning.

Smitthämmande teknik & inomhusklimat

Vi erbjuder LightAir´s Health+ teknik som både rensar luften på allergener och fina partiklar och tillsammans med joniserande rening aktivt motverkar luftburna virus med upp till 97% effektivitet. Vi använder bänkskivor i gemensamma utrymmen så som kök, aktivitetsrum och samlingslokaler som är av antingen rostfritt material eller Corian, vilka är både lättstädade och aktivt motverkar bakterietillväxt. Med modern ventilation och förhöjda luftflöden så håller vi en bekväm jämn temperatur över hela året utan stora svängningar. Både värme och kyla ingår i Odalens koncept och sprids effektivt och balanserat över året med bibehållen komfort. Vi integrerar moderna metoder för både luft och akustik, vilket bidrar ytterligare till att ta bort institutionslika miljöer och skapa trivsel för alla som bor, utbildas eller jobbar i våra fastigheter.

Läs mer

Vi erbjuder tekniska metoder för minskad smittspridning och modern ventilation. Dessutom ingår integrering av både värme och kyla i alla våra fastigheter.

VÄLFÄRDSTEKNIK I VÅRA ÄLDREBOENDEN

Vi kan förutom det nyckelfria huset, den dynamiska belysningen och den smitthämmande tekniken även möjliggöra för tillval avseende radarteknologi som kan detektera fall och larma automatiskt. Vi kan erbjuda ett samarbete med utvalda partners inom radar- och sensorteknik med möjligheten till digital rondering i våra äldreboenden. På så sätt kan onödiga störningar på natten undvikas samtidigt som tryggheten ökar. Tekniken förutspås kunna “lära sig” och börja förutse fall efter 6 – 12 månader i drift. Systemet kan även integreras med trygghetslarmet. Alla våra äldreboenden är försedda med WiFi/trådlöst internet. På våra äldreboenden återfinns enskilda lösningar för tv/internet på varje rum. För tillfället arbetar Odalen med framtagandet av en ny teknik som möjliggör ökad social kommunikation. 

Läs mer

I våra äldreboenden inkluderas flertalet tekniska lösningar för ökat välbefinnande för de boende och underlättat arbete för personalen.