Vi bygger framtidens omsorgsfastigheter

Koncept Odalen är sedan januari 2022 SBB:s koncept för omsorgsfastigheter, då Odalen Fastigheter förvärvades. Värderingar kring långsiktighet och kvalitet i våra omsorgsfastigheter speglas i såväl Koncept Odalen som koncernens förvaltningsorganisation.

Projekt

Koncept Odalen

För alla våra samhällsfastigheter erbjuder vi en helhetslösning som skräddarsys efter varje hyresgäst, geografisk placering och ändamål.
Odalens koncept ↳