Viken, Höganäs
Förskola Solviken

Omfattning
5 avdelningar
Ansvarig arkitekt
Lindh Arkitektur
Status
Färdigställt
Om Projektet

Välkommen till Solvikens förskola i Viken! Odalen Fastigheter och SBB har uppfört en ny förskola i Viken, Höganäs kommun. Förskolan om fem avdelningar förhyrs av Solskiftet Förskola AB. Förskolan färdigställdes under sommaren 2022 och verksamheten började till höstterminen samma år.

Förskola Solviken

Odalen och SBB förvärvade fastigheten genom markanvisning från kommunen och byggnation startade under försommaren 2021. Förskolan kommer att förhyras av Solskiftet Förskola AB med verksamhet fördelat på fem avdelningar. Verksamheten förväntas kunna starta till höstterminen 2022.

Med flexibla, hållbara och kreativa inomhusmiljöer och en nytänkande vacker utemiljö skapas trivsel för svål barn som personal. Förskolan blir en del av den nya ”trädgårdsstaden”, ett nytt område med småskalig traditionell kvartersstruktur och närhet till havet. Här ges förskole-eleverna möjlighet till lärande och lek i kvalitativa miljöer som inspirerar till ökad kreativitet och aktivitet.