Pottholmen, Karlskrona
Äldreboende Pottholmen

Omfattning
48 platser
Ansvarig arkitekt
FOJAB
Status
Pågående
Om Projektet

Välkommen till äldreboendet Trädgårdshusen som vi utvecklar vid Pottholmen i centrala Karlskrona! Efter att ha fått tilldelning i den offentliga upphandlingen som Karlskrona kommun ställde ut under hösten 2022 ser vi fram emot att utveckla detta vackra vård- och omsorgsboende om 48 platser. Anbudet som lämnades in gemensamt med Riksbyggen ek förening omfattade även ett bostadskvarter och ett mobilitetshus.

Trädgårdshusen är ett omvårdnadsboende som sammanför framåtblickande sociala vårdlösningar med en grön och stadsmässig arkitektur.
Äldreboendet Trädgårdshusen, Pottholmen

Odalen har tillsammans med Riksbyggen fått tilldelningsbeslut i en kommunal upphandling i Karlskrona efter att parterna lämnat in ett gemensamt anbudsförslag med FOJAB som anlitade arkitekter. Projektet omfattar ett grönskande omvårdnadsboende, ett uttrycksfullt bostadskvarter, och ett socialt mobilitetshus centralt i Karlskrona. Odalen kommer att utveckla och uppföra vård- och omsorgsboendet och Riksbyggen kommer att uppföra flerbostadskvarteret. Parterna utvecklar mobilitetshuset gemensamt.

Äldreboendet utvecklas utifrån Odalens genomarbetade koncept och med fokus på välfärdsteknik, högkvalitativa materialval och hemkänsla. Målet varit att skapa ett trivsamt och tryggt hem där vi utgår från boendes sinnen samtidigt som lokaler och utemiljö ska inbjuda till rörelse och upptäckande på egen hand. Vid utformningen fokuserar vi mycket på ”överblickbarhet”, ”ljusinsläpp” och ”orienterbarhet”.

Hyresavtal tecknas mellan SBB (genom Odalen) och Karlskrona kommun och ska löpa i tjugo (20) år.