Trummenäs, Karlskrona
Äldreboende, bostäder & kommersiella lokaler Trummenäs

Omfattning
Ej fastställt
Ansvarig arkitekt
Tyréns
Status
Pågående
Om Projektet

Välkommen till Trummenäs i Karlskrona! Här är vår vision att skapa en helhet där bostäder, vård- och omsorgsboende och centrumfunktioner samverkar och skapar en röd tråd för alla i närområdet att ta del av.

Situationsplan över Trummenäs.
Mer om Trummenäs

Utvecklingen blir en viktig del i den nya stadsdelen och innebär ett stort lyft för området i många samhällsnyttiga aspekter.

Odalens koncept integreras i utvecklingsarbetet och vi ser fram emot att kunna presentera en stadsdel som skapar mervärden för många boende och verksamma i området.