Hammarkullen, Göteborg
SÄBO med integrerad kyrka

Omfattning
Ej fastställt
Ansvarig arkitekt
Tyréns
Status
Kommande
Om Projektet

Välkommen till Hammarkullen! Här utvecklar vi ett otroligt spännande projekt där området får ett nytt äldreboende med en i fastigheten integrerad kyrka.

Situationsplan över Hammarkullen.
Mer om Hammarkullen

Vad gäller kyrkan för Odalen tillsammans med Betlehemskyrkan dialog kring nyetablering.

Vi har erhållit positivt planbesked och planprocessen för äldreboendet med den integrerade kyrkan förväntas kunna påbörjas under 2022/2023.