Västra Frölunda, Göteborg
Nya Altplatsen

Omfattning
100 vårdplatser, 101 hyresrätter, 2 000 kvm lokaler
Ansvarig arkitekt
Tyréns
Status
Pågående
Om Projektet

Välkommen till Nya Altplatsen, ett kvarter som utvecklas för flera värdeskapande ändamål! Som en del av Göteborg Stads satsning BoStad2021 är nu byggnation i full gång. Projektet innefattar drygt 100 hyresbostäder, kommersiella lokaler för olika typer av relevant närservice, och uppförandet av ett nytt äldreboende. AvAsta blir vårdoperatör för äldreboendet och Willy's Hemma etablerar med livsmedelsbutik.

Projektet innefattar drygt 100 hyresbostäder, kommersiella lokaler för olika typer av relevant närservice, och uppförandet av ett nytt äldreboende.
Stadsdelscentrum Nya Altplatsen

Från början skulle projektet bestå av 450 studentlägenheter, vilket överklagades av grannarna i området. Projektet såldes till Odalen som tog över projektet från den tidigare byggaktören. Odalen ritade fram ett helt nytt förslag från grunden. Efter många timmars dialoger med boende och verksamma i närområdet landade man i det projekt vi nu utvecklar och grannarna i området valde att inte gå vidare med sin överklagan. Hela projektet utgör ett mervärde och tillskott för platsen utifrån många aspekter och är en samhällsutveckling helt i linje med Odalens vision och ambition.

Två av de viktigaste frågorna för boende i området har varit gestaltningen samt att säkerställa att det fortsatt finns en livsmedelsaktör inom området, vilket Odalen nu kommer att uppfylla. De två nya byggnaderna med sina tegelfasader och delar i trä samspelar med den existerande bebyggelsen samtidigt som den skapar ett nytt uttryck. Dels planeras ett större hus ut mot Musikvägen för att inrymma äldreboendet och dels ett punkthus intill med plats för hyresrätterna. I botten kommer kommersiella lokaler att skapa en samlingspunkt med diverse närservice för boende och verksamma i området.