Ormsta, Vallentuna
Äldreboende Ormsta

Omfattning
60 platser
Ansvarig arkitekt
Lindh Arkitektur
Status
Pågående
Om Projektet

Välkommen till Ormsta, Vallentuna! Under våren 2021 vann detaljplanen för fastigheten Ormsta 1:255 lagakraft. Nu planerar vi för uppförandet av ett äldreboende med 60 platser som utvecklas med Odalens fulla koncept.

äldreboende ormsta

På fastigheten planeras uppförande av ett äldreboende som ska inrymma 60 platser i tre plan och med en indragen fjärde våning. Boendet får en modern och lågmäld gestaltning av småhuskaraktär för att möta närliggande naturområden och passa in i småstadslivet i de nyplanerade bostadsområdena i norra Vallentuna.

För att få en fin boendemiljö med natursköna inslag planeras bland annat en vinterträdgård på takterrassen. Likt våra tidigare uppförda äldreboenden används moderna metoder och högkvalitativa materialval för att skapa bästa möjliga komfort och mervärde för de boende. Allt baseras på Odalens fulla koncept med unika kvaliteter så som dagsljussimulering och diverse välfärdstekniker.