Kungsängen, Upplands-Bro
Äldreboende Lillsjö Badväg

Omfattning
80 platser
Ansvarig arkitekt
Sweco Architects
Status
Färdigställt
Om Projektet

Välkommen till Lillsjö Badväg i Kungsängen! Under 2017 tog projektet fart och 2019 kunde Humana Omsorg flytta in och påbörja verksamheten. Boendet uppfördes utifrån Odalens koncept där kvalitet och detaljer skapar extra komfort för boende och personal.

Intill äldreboende Lillsjö Badväg ligger förskolan Kristallen, även den utvecklad av Odalen.
Äldreboende Lillsjö Badväg

Tillsammans med kommun och hyresgäst skapades bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda kommunens äldre det boende de förtjänar. Boendet angränsar både till ett vackert naturreservat och en förskola, vilket skapar vackra vyer att nå från avdelningarnas inglasade balkonger och den vackra takterrassen. Boendet uppfördes utifrån Odalens koncept där kvalitet och detaljer skapar extra komfort för boende och personal. Materialval av högsta kvalitet, flertalet energibesparande åtgärder och tekniska lösningar för utformning, belysning och IT är exempel på vad som integrerats. 

Boendet signalerar allt annat än institutionsliknande korridorer och ger de äldre ett boende präglat av stark hemkänsla.

Emellan boendet och förskolan löper ett promenadstråk med en tillhörande anläggning av sittplatser där de äldre och barnen har möjlighet att mötas. Under de år boendet varit i drift har många fina initiativ till samverkan mellan de äldre och barn från förskolan intill tagits.