Åkersberga, Österåker
Äldreboende Norrgårdshöjden

Omfattning
54 platser
Ansvarig arkitekt
Sweco Architects
Status
Färdigställt
Om Projektet

Välkommen till Odalens första projekt! Äldreboendet i Norrgårdshöjden, Österåker kommun, är ett projekt som ligger oss varmt om hjärtat. Det är nämligen startskottet till vad som kom att bli Odalen Fastigheter och bolagets gedigna arbete av att driva utveckling mot bättre och mer trivsamma äldreboenden åt landets äldre.

Visionsbild av Äldreboende Norrgårdshöjden i Åkersberga.
äldreboende Norrgårdshöjden

Äldreboendet färdigställdes under 2017 och har 54 boendeplatser. I detta projekt ansvarar Humana Omsorg för vårdverksamheten, med vilka vi delar vision om boenden som är långt från institutionsliknande korridorer och opersonliga miljöer. Boendet genomsyras av moderna tekniska lösningar gällande IT, lokalernas utformning samt belysningslösningar.

Allt för att skapa mervärde för de boende. Inom området har Odalen, Armada bostäder och Österåker kommun gemensamt bekostat en kommunal park som en del av kommunens övergripande planering. Parken utgör ett positivt komplement till bebyggelsen. Infartsgata med torg och vegetation skapar en varm och välkomnande känsla.