Fridhem, Ängelholm
Äldreboende Fridhem

Omfattning
80 platser
Ansvarig arkitekt
Lindh Arkitektur
Status
Pågående
Om Projektet

Välkommen till äldreboendet vi utvecklar på Fridhem i Ängelholm! Efter att ha vunnit den offentliga upphandlingen som Ängelholms kommun ställde ut under hösten 2021 har vi nu påbörjat utvecklingsarbetet.

äldreboende Fridhem

De 80 boendeplatserna planeras i en fastighet om drygt 6 400 kvm BTA och 8 vårdenheter i 4 plan och boendet är utformat för att skapa en trygg och hemlik boendemiljö för den äldre och en god arbetsmiljö för medarbetaren. I utformningen speglas värdeorden “omtanke”, “öppenhet” och “handlingskraft”.

Boendet utvecklas utifrån Odalens fulla koncept med belysningssystem med dagsljussimulering, högkvalitativa materialval och diverse välutvecklade välfärdstekniker. Utvecklingsarbetet kommer att påbörjas omgående och färdigställande planeras till november 2023.