Vejbystrand, Ängelholm
Förskola & Skola Sommarsol

Omfattning
210 elever, totalt
Ansvarig arkitekt
Lindh Arkitektur
Status
Pågående
Om Projektet

Välkommen till Sommarsol och Vejbystrands Skolas framtida lokaler! Visionen med platsen är att skapa ett tryggt, tillgängligt och väl genomtänkt område och Odalen har hittills färdigställt ett LSS-boende samt ett äldreboende.

Illustration över den nya skolfastigheten med del av infart från Haragårdsvägen.
Förskola & Skola Sommarsol

Nu planläggs det för fortsatt exploatering av området och nästa steg i utvecklingen av Sommarsol innefattar uppförandet av en förskola och skola om totalt 210 platser och ca 2 700 kvm BTA. Odalen planerar nu tillsammans med kommunen för en detaljplan kring skollokalerna som ska ersätta Vejbystrandsskolans nedgångna lokaler.

Här kommer lär- och utomhusmiljöer utöver det vanliga skapas för att på bästa sätt inspirera till kreativitet, aktivitet och lärande, samt för att inge trivsel för såväl skolbarn som personal.