Koncept Odalen är sedan januari 2022 SBB:s koncept för omsorgsfastigheter, efter att Odalen Fastigheter förvärvats. Värderingar kring långsiktighet och kvalitet för våra omsorgsfastigheter speglas i såväl Koncept Odalen som i koncernens förvaltningsorganisation.

Läs mer om koncernens förvaltningsorganisation via SBB:s hemsida, följ länken nedan.

SBB Norden ↳

Förvaltningsprocess

Genom vår förvaltningsorganisation är vi tillgängliga, ger service på avtalad tid och säkerställer kvalitativ skötsel och underhåll. Vidare samverkar vi med våra hyresgäster för att uppnå avtalad relation och vara affärsmässiga i vårt agerande mot kunder och leverantörer.

Förvaltningsorganisationen ska,

  • arbeta aktivt med energieffektivisering i våra byggnader och lokaler.
  • känna till våra fastigheters miljörisker och miljöskulder, och vi ska ta fram långsiktigt hållbara lösningar när åtgärder genomförs.
  • arbeta för en god inomhusmiljö tillsammans med våra hyresgäster.
  • genomföra miljöanpassad ombyggnation och nyproduktion.
  • ställa miljö- och hållbarhetskrav på våra leverantörer.
  • öka kompetensen och medvetenheten hos våra medarbetare inom miljö och hållbarhet.