Sedan januari 2022 är Odalen ett helägt dotterbolag till SBB i Norden. Odalen med befintligt team och ledning kommer fortsatt att driva sin verksamhet. Med gemensamma visioner om långsiktighet och kvalitet i våra samhällsfastigheter kan vi tillsammans under SBBs koncern säkerställa såväl långsiktig utveckling som långsiktig förvaltning.
SBB Norden ↳

I våra lokaler arbetar de som tar hand om våra äldre, utbildar våra barn och bidrar till ett tryggare samhälle. Inom SBBs koncern har vi egen lokal förvaltningspersonal som har lång erfarenhet och stor vana av att förvalta samhällsfastigheter.

 

Vi är ca 300 anställda och har huvudkontor i Stockholm med ytterligare 32 kontor fördelade över Sverige, samt lokalkontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en flexibel organisation med korta beslutsvägar och är lyhörda och närvarande i våra hyresgästkontakter. Hyresgästernas behov förändras hela tiden – därför arbetar vi aktivt med utveckling av våra
lokaler.

 

SBB har fokus på att utöver löpande underhåll, arbeta med värdeskapande utveckling i det befintliga beståndet. Detta sker bland annat genom energibesparande åtgärder som både ökar fastigheternas driftnetto och minskar dess klimatavtryck. Allt för att skapa och bibehålla långsiktiga relationer till våra hyresgäster.

 

Expertkunskapen inom samhällsfastigheter ger oss en unik position på marknaden och med moderna fastigheter ska vi fortsätta vara det rätta valet när det kommer till lokaler för Nordens viktigaste verksamheter.

 

Förvaltningsprocess

Genom vår förvaltningsorganisation är vi tillgängliga, ger service på avtalad tid och säkerställer kvalitativ skötsel och underhåll. Vidare samverkar vi med våra hyresgäster för att uppnå avtalad relation och vara affärsmässiga i vårt agerande mot kunder och leverantörer.

Förvaltningsorganisationen ska,

  • arbeta aktivt med energieffektivisering i våra byggnader och lokaler.
  • känna till våra fastigheters miljörisker och miljöskulder, och vi ska ta fram långsiktigt hållbara lösningar när åtgärder genomförs.
  • arbeta för en god inomhusmiljö tillsammans med våra hyresgäster.
  • genomföra miljöanpassad ombyggnation och nyproduktion.
  • ställa miljö- och hållbarhetskrav på våra leverantörer.
  • öka kompetensen och medvetenheten hos våra medarbetare inom miljö och hållbarhet.