Sedan januari 2022 är Odalen ett helägt dotterbolag till SBB i Norden. Kontaktuppgifter till respektive regionchef visas nedan. För mer information och uppgifter till koncernens alla regioner avseende samhällsfastigheter, besök SBB Norden.
SBB Norden Kontakt ↳

Alexander Hedin

Regionschef Stockholm

070-253 97 73

alexander.hedin@sbbnorden.se

Christer Melander

Regionschef Norr

070-661 93 30

christer.melander@sbbnorden.se

Jessica Thornander

Regionschef Väst

070-691 02 32

jessica.thornander@sbbnorden.se

Maria Liderås

Regionschef Öst

070-642 92 32

maria.lideras@sbbnorden.se

Ola Svensson

Regionschef Syd, landschef Danmark

070-789 57 92

ola.svensson@sbbnorden.se