Sedan januari 2022 är Odalen ett helägt dotterbolag till SBB i Norden. Kontaktuppgifter till respektive regionchef visas nedan. För mer information och uppgifter till koncernens alla regioner avseende samhällsfastigheter, besök SBB Norden.
SBB Norden Kontakt ↳

Alexander Hedin

Regionschef Stockholm

070-253 97 73

[email protected]

Christer Melander

Regionschef Norr

070-661 93 30

[email protected]

Jessica Thornander

Regionschef Väst

070-691 02 32

[email protected]

Maria Liderås

Regionschef Öst

070-642 92 32

[email protected]