Värdegrund

Med en historia som tar fart i samband med att det första projektet sammanfaller med att en närstående till en av grundarna blir i behov av ett biståndsbeprövat äldreboende har många emotionellt laddade visioner vuxit fram.
Sedan dag ett har vi sagt att vi inte ska bygga något som vi inte skulle bygga till oss själva eller våra närstående. Det löftet kommer vi aldrig att bryta och i alla projekt vi tar oss an sätts människan i fokus. Vi bygger hem och inte institutioner. Vi bygger lärmiljöer som inspirerar till kreativitet och lärande. Vi bygger samhällsfastigheter för varje enskild hyresgäst att trivas i. Detta gäller såväl boende och skolbarn som anhöriga, vårdnadshavare och personal.
För oss är vad vi lämnar efter oss viktigare än kronor och ören. Vi har ett transparent arbetssätt där vi efter bästa möjliga förutsättning vill möta vår motpart och samarbetspartner, men där vi samtidigt ser till att aldrig tumma på kvaliteten. Vi säkerställer att våra fastigheter är kvalitativt hållbara för hyresgäst och samhälle under många år framöver. Vår arbetsmetodik är värderingstyrd och alla beslut vi fattar knyter an till två huvudsakliga utgångspunkter: För Vem är det vi utvecklar fastigheten och Varför. Odalen kommer alltid att kämpa för att driva utvecklingen av segmentet framåt och att ständigt ligga i framkant.