Värdegrund

Koncept Odalen bygger på värderingar kring för vem och varför vi bygger och hur omsorgsfastigheter ska vara trivsamma för de som vistas i dem.
Vi bygger hem och inte institutioner. Vi bygger lärmiljöer som inspirerar till kreativitet och lärande. Vi bygger samhällsfastigheter för varje enskild hyresgäst att trivas i. Detta gäller såväl boende och skolbarn som anhöriga, vårdnadshavare och personal.
Vi har ett transparent arbetssätt där vi efter bästa möjliga förutsättning vill möta vår motpart och samarbetspartner, men där vi samtidigt ser till att aldrig tumma på kvaliteten. Vi säkerställer att våra fastigheter är kvalitativt hållbara för hyresgäst och samhälle under många år framöver. Vår arbetsmetodik är värderingstyrd och alla beslut vi fattar knyter an till två huvudsakliga utgångspunkter: För Vem är det vi utvecklar fastigheten och Varför.