file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Odalen Fastigheter är en långsiktig fastighetsutvecklare inom samhällsfastigheter. Vårt mål är att tillsammans i tidiga skeden med kommunen och hyresgäst skapa förutsättningar för att bygga kvalitativa och anpassade boenden och lokaler som ger kvalitet i vardagen till alla. Tex våra äldreboenden som är långt bort från institutionsliknande korridorer ska kunna ge våra äldre den hemkänsla och trygghet som alla önskar.

Aktuellt