Vi är odalen

Odalen Fastigheter är en långsiktig fastighetsutvecklare med fokus på samhällsfastigheter. Inom ramen för våra samarbeten tillämpas full transparens och tillsammans bygger vi fastigheter att trivas i.

Vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners attraktiva fastigheter med tillhörande helhetslösningar kopplade till Odalens fulla koncept. Vår vision är att ständigt ligga i framkant inom segmentet och inspirera kring faktorer som kvalitet, välbefinnande och teknisk utveckling.

En trygg partner

För oss handlar ett bra samarbete om öppenhet och förståelse. Vi utmärker oss genom vår vilja och strävan att sätta oss in i samtliga inblandade aktörers perspektiv och arbetssätt. Det gäller såväl kommuner och samarbetspartners som boende, skolbarn, anhöriga, vårdnadshavare och personal. Vi värdesätter ömsesidig respekt högt och vill med vårt värderingsstyrda arbetssätt skapa långsiktiga relationer med alla vi jobbar med. Vårt värderingsstyrda arbetssätt och det faktum att vi inom Odalens team utvecklat och färdigställt ett 30-tal samhällsfastigheter under de senaste 10 åren, gör oss unika. Teamet besitter erfarenheter från såväl hyresgästens (inom både vård och skola) som hyresvärdens sida, vilket skapat en gedigen och dynamisk kompetensbank.

Engangemang – Kvalitet – Långsiktighet

Våra samlade erfarenheter och vår arbetsmetodik har tillsammans resulterat i det koncept och den vision som Odalen står för idag. Vårt starka engagemang får oss att sticka ut och lyser genom alla utförda projekt. Vi fullföljer alltid det vi åtar oss att göra och inget går före att säkerställa kvalitativa och ändamålsenliga samhällsfastigheter som tjänar till att tillfredsställa varje enskild hyresgäst – vilket gäller såväl boende och skolbarn som anhöriga, vårdnadshavare och personal. För oss är hög kvalitet i projekten en grundförutsättning och vi utvecklar våra samhällsfastigheter flexibla och hållbara. Vi bygger hem åt våra äldre och inte institutioner med sjukhusliknande miljöer. Vi utvecklar skolor och förskolor som stimulerar ungas nyfikenhet och lust att lära och som inspirerar såväl barn som personal. Vår ambition är att bygga med högsta kvalitet och leverera fastigheter som är hållbara för samhället i många år framöver. Odalens koncept är heltäckande och det är de små detaljerna som avgör. Att hålla vad man lovar är en grundläggande förutsättning för att skapa ett förtroende gentemot omvärlden. Odalen arbetar med hög transparens, alltid i nära dialog med sina samarbetspartners, och premierar långsiktiga relationer.
Vi jobbar ständigt för att inspirera andra att dela vår syn på samhällsansvar.