Vår historia börjar 2013. Det första projektet vi tar oss an, ett äldreboende i Österåker, sammanfaller med att en närstående till en utav Odalens grundare blir i behov av ett biståndsbeprövat boende.

I letandet slogs man gång på gång av den genomgående dåliga kvaliteten och inget boende upplevdes bra nog. Detta väckte många tankar på ett personligt plan och ledde till de värderingar Odalens historia rotar sig i.

Odalens fyra första verksamhetsår kom uteslutande att handla om att utveckla och förändra äldreboendesegmentet. Att skapa boenden som inte förvarar våra äldre, utan som faktiskt ger dem ett så rikt liv som möjligt, blev grundläggande och är fortfarande det som styr oss och alla våra beslut. Det betyder att vi utgår från att bygga hem och inte institutioner. Det betyder att vi värnar om hemkänsla, trygghet och kvalitet. Aspekter som blir extra betydelsefulla i ett skede av livet där man verkligen behöver dem. Det kompletteras med ytor som skapar inspiration till ökad kreativitet och aktivet.
Med detta har Odalen jobbat aktivt under det senaste decenniet och idag omfattar våra projekt fler segment inom ramen för samhällsfastigheter. I vår organisation har vi tillsammans utvecklat och färdigställt ett 30-tal samhällsfastigheter. Vi ser inte varje enskild fastighet som en solitär byggnad, utan anser att såväl äldreboenden som förskolor och skolor bör byggas i en kontext för att skapa mervärden och fylla en större samhällsfunktion. Med detta i beaktande har Odalen under de senaste åren tagit på sig ett allt större samhällsansvar. Detta har lett till större projekt som kan omfatta hela kvarter och stadsdelar, men i de flesta fall har våra projekt haft en grund i just behovsanalys och utveckling av nytt äldreboende. Idag omfattar vår projektportfölj allt från äldreboenden, förskolor och skolor till helhetsprojekt i stadsdelar som inkluderar flera samverkande samhällsfunktioner och i förekommande fall inslag av bostadstyper som hyresrätter, trygghetsbostäder och LSS-boenden.
Det vi lämnar efter oss betyder allt. För oss handlar det inte om politik, utan om att skala ned diskussionen till att handla om värderingar samt Varför vi bygger och för Vem. Vi kommer inte att ge oss.