Välkommen till vårt seminarium under Almedalsveckan!

Värderingsstyrd samverkan vid utveckling av nytt äldreboende – Bara det bästa är gott nog

Välkommen att lyssna på vår seminariepunkt med tema samverkan mellan kommun och privat aktör. I ett panelsamtal presenteras goda exempel på genomförd samverkan inför uppförandet av nytt äldreboende.

På scen Alex Mabäcker (VD Odalen Fastigheter) och Ilija Batljan (VD SBB) tillsammans med politiker som gästar. Vi beskriver olika exempel på samverkan i uppförande av nya äldreboenden med fokus på den initiala dialogen mellan kommun och Odalen som grundat sig i ett stort förtroende och öppna dialoger.

Samtalspunkter inkluderar; (i) hur man bör se på kommun och privat aktörer som samarbetspartner för att möta framtida behov och utmaningar, (ii) hur behov och utmaningar ser olika ut för varje enskild kommun (demografi och/eller nedläggning av äldre bestånd), samt (iii) hur vi måste våga föra en öppen dialog kring effektivitet, värdighet och ekonomi bortom enskilda intressen och politiska ideologier.

Med en gemensam målbild kan vi tillsammans skapa stora mervärden för landets kommuner. Vi måste våga agera för våra äldre medborgare.

Vi inleder med seminarium kl. 14 och bjuder därefter in till efterföljande frågestund och mingel.

Välkomna!

Anmäl gärna deltagande till [email protected]