SBB vinner genom Odalen Fastigheter ytterligare en kommunal upphandling vid Pottholmen i Karlskrona tillsammans med Riksbyggen

Genom Odalens koncept utvecklar vi högkvalitativa äldreboenden med fokus på trivsel och hemkänsla. Vi är därför mycket glada över att även Karlskrona kommun värdesätter vårt fokus på kvalitet och långsiktighet som likt tidigare tilldelningar i kommunala upphandlingar avseende vård- och omsorgsfastigheter återspeglats i Odalens koncept.

Odalen har tillsammans med Riksbyggen fått tilldelningsbeslut i en kommunal upphandling i Karlskrona efter att parterna lämnat in ett gemensamt anbudsförslag med FOJAB som anlitade arkitekter. Projektet omfattar ett grönskande omvårdnadsboende, ett uttrycksfullt bostadskvarter, och ett socialt mobilitetshus centralt i Karlskrona. Odalen kommer att utveckla och uppföra vård- och omsorgsboendet och Riksbyggen kommer att uppföra flerbostadskvarteret. Parterna utvecklar mobilitetshuset gemensamt.

Anbudet tilldelades mycket goda poäng på samtliga bedömningskriterier. Såväl gestaltningsförslag med projektidé som muntlig presentation belönades med nästintill full pott. Motiveringen belyser stora mervärden kopplat till såväl stadsmässighet, gestaltning, innovation och miljömässighet.

Hyresavtal för vård- och omsorgsboendet om 48 platser tecknas mellan SBB (genom Odalen) och Karlskrona kommun. Avtalsperioden ska löpa i tjugo (20) år. Äldreboendet utvecklas utifrån Odalens genomarbetade koncept och med fokus på välfärdsteknik, högkvalitativa materialval och hemkänsla.

Precis som vi kommunicerade i somras efter att vi fått tilldelning för nytt äldreboende i Strängnäs, vill vi uttrycka hur enormt glada vi är över att återigen se hur en kommun värdesätter vårt fokus på kvalitet. Med mycket höga poäng för vårt gestaltningsförslag med projektidé och en motivering som belyser anbudets styrka i stadsmässighet, utformning och innovation är vi tillsammans med Riksbyggen och FOJAB otroligt stolta över det vi nu ska skapa vid Pottholmen. Samarbetet med såväl Riksbyggen som FOJAB har varit betydande för resultatet av denna arbetsprocess”, säger Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter.

”Vi på Riksbyggen är stolta över att bli en del av utvecklingen av Karlskrona med vår erfarenhet och strävan mot ett mer hållbart samhällsbyggande. Tillsammans med Odalen och FOJAB planerar vi nya kvarter som kommer att tillföra staden mervärden och ett rikare stadsliv kring Pottholmen.”, säger Magnus Laneborg, Marknadsområdeschef på Riksbyggen.

För mer information, kontakta Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter (+46 70-888 18 17).