Odalens Vd Alex Mabäcker medverkar på årets Samhällsfastighetsdag

Den 17 november är det dags för Fastighetsvärldens seminariedag Samhällsfastigheter 2021. Odalens Vd Alex Mabäcker medverkar i en paneldiskussion kring Det Humana Äldreboendet, där man diskuterar på vilket sätt vi kan möta det drastiskt ökande demografiska behovet, samt hur man skapar de bästa möjliga boendena för våra äldre. Mycket av diskussionerna kommer att utgå från Odalens värdegrund som gör att högkvalitativa materialval, skapande av hemkänsla och att sätta människan i fokus är avgörande i alla beslut kring utformningen av nya boenden.

Med en bred kunskapsbas inom samhällsfastighetsutveckling och kommunala planprocesser har Alex skapat goda förutsättningar för att driva nya sätt att tänka kring strategi och utformning av landets äldreboenden. Alex brinner för att diskutera allt från gestaltning till demografisk utveckling och strävar ständigt efter att inspirera omgivningen till att dela sin syn på samhällsansvar.

Paneldiskussionen kommer Alex medverka i tillsammans med Sweco Architects VD Ulla Bergström och Gatun Arkitekters Lena Sjöberg Nilsson. Dagen kommer att bjuda på många intressanta infallsvinklar i fastighetsmarknadens kanske allra hetaste område – samhällsfastigheter.

Läs mer om Samhällsfastighetsdagen 2021 på Samhällsfastigheter 2021 | Fastighetsvärlden (fastighetsvarlden.se)