Odalen och SBB samarbetar om äldreboenden

Odalen Fastigheter AB inleder ett samarbete med SBB genom ett gemensamt bolag för att skala upp nybyggnation av samhällsfastigheter med fokus på främst äldreboenden. Det gemensamma bolaget bygger redan ett äldreboende i Ängelholm och förbereder för nybyggnation i Göteborg.

I samband med kapitalmarknadsdagen tidigare i juni lyfte SBB fram sin stora byggrättsportfölj och den nya fokuseringen att använda densamma för att leverera nybyggda samhällsfastigheter till egen förvaltning. Efterfrågan på samhällsfastigheter är stor och SBB vill använda sin starka finansiella ställning för att hjälpa kommunerna att leva upp till sina välfärdsåtaganden.

Som ett led i detta har SBB startat ett gemensamt bolag med Odalen Fastigheter AB. Det gemensamma bolaget kommer i första hand att bygga äldreboenden och LSS-fastigheter. Första LSS-fastigheten i Ängelholm är på 1 700 kvadratmeter med ett 15-årigt kommunkontrakt, och har redan levererats till SBB. Dessutom pågår en byggnation av ett äldreboende på 4 600 kvadratmeter där ett 15-årigt hyresavtal med en privat aktör är tecknat och där bygget väntas vara färdigställt sommaren 2021.

Det gemensamma bolaget ser möjligheten att i Ängelholm använda sin byggrätt på ytterligare 14 000 kvadratmeter BTA att uppföra såväl förskola, skola samt trygghetsboende. Samtidigt har SBB och Odalen inlett arbetet att förbereda för nybyggnation på sin byggrätt i Göteborg som möjliggör 100 hyreslägenheter och 100 äldreboendeplatser.