Odalen Fastigheter utvecklar ny förskola i Viken, Höganäs kommun

Odalen och SBB har sedan tidigare tillsammans förvärvat fastigheten i Höganäs kommun genom markanvisning och byggnation startades under försommaren 2021. Ansvarig entreprenör är Vejbygruppen. En utav bilderna visar nuvarande status vid byggnationen och vi kan se att fasaden nu kommit på plats. Fortsatt byggnationsarbete planeras pågå fram till sommaren 2022, efter vilket förskolan kommer att förhyras av Solskiftet Förskola AB med förväntad verksamhetsstart till höstterminen 2022.

Solvikens förskola kommer att inrymma 5 avdelningar och blir en del av den nya ”trädgårdsstaden”, ett nytt område med småskalig traditionell kvartersstruktur och närhet till havet. Förskolan placeras intill den nya parken i området som blir en naturlig plats för socialt umgänge, rekreation och lek. Intill fastigheten löper också ett stengärde som bevaras och rensas. Gärdet är representativt för Viken och påminner om dess historia.