Odalen Fastigheter rekryterar utvecklingschef från Humana

Odalen Fastigheter rekryterar Kristoffer Andersson till en ny tjänst som utvecklingschef. Kristoffer kommer närmast från vårdoperatören Humana där han varit fastighetschef. Han har en gedigen erfarenhet av att utveckla moderna äldreboenden och en värdefull kunskap om kommunernas behov av äldreomsorg nu och de kommande åren.

Odalen Fastigheter utvecklar omsorgsfastigheter med fokus på äldreboenden och LSS-boende i samarbete med kommuner, privata vårdoperatörer och fastighetsägare. Sedan starten 2015 har fem projekt färdigställts. Odalen har nyligen byggstartat ytterligare ett äldreboende i Ängelholm och under året startar bolagets första projekt i Göteborg.