Odalen Fastigheter förvärvar markområde i Viken, Höganäs kommun

Odalen Fastigheter har precis avslutat en affär avseende ett strategiskt förvärv av markområde om 14 000 kvm i Viken, Höganäs kommun. Vi ser fram emot att tillsammans med kommunen på sikt driva planprocess för att bidra ytterligare till utveckling inom kommunen med boende och diverse samhällsfastigheter. På området finns idag bland annat en hästgård med beteshagar och ridanläggning.

Vi har sedan tidigare ett pågående projekt i Höganäs kommun där Odalen tillsammans med SBB uppför en förskola om 100 platser som planeras att färdigställas under 2022.