Odalen Fastigheter – en del av SBB – tecknar hyresavtal med Vejbystrands skola och förskola i Sommarsol, Ängelholm

Sommarsol i Vejbystrand, Ängelholms kommun, förvärvades av Odalen 2018. Visionen med platsen är att skapa ett tryggt, tillgängligt och väl genomtänkt område och Odalen har hittills färdigställt ett LSS-boende samt ett äldreboende. Nu planläggs det för fortsatt exploatering av området och nästa steg i utvecklingen av Sommarsol innefattar uppförandet av en förskola och skola om totalt 210 platser.

Vi kan nu berätta att vi ingått ett 15-årigt hyresavtal med Vejbystrands skola och förskola som idag driver sin verksamhet i äldre lokaler alldeles intill platsen för de nya utbildningslokalerna. ”Vi ser verkligen fram emot att få påbörja utvecklingsarbetet av skolan, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft under hösten”, säger Odalens VD Alex Mabäcker. ”Tillsammans med Ängelholms kommun och hyresgästen, Vejbystrandsskolan, har vi haft en transparent dialog och ett gott samarbete med ett gemensamt mål om att kunna erbjuda elever och förskolebarn en ny modern anläggning. ”

Just nu pågår planprocessen och byggnation väntas kunna påbörjas under Q1 2023 inför en planerad verksamhetsstart Q1-Q2 2024. Skolan kommer ha plats för 140 elever och förskolan anpassas för 70 barn i en byggnad om ca 2 700 kvm BTA. Projektet utvecklas inom SBB koncernen genom Odalen Fastigheter.

”Jag är oerhört glad över att äntligen ha ingått avtal med Odalen inför byggnationen av den nya skolan. Odalen har varit en starkt bidragande faktor till att vi nu äntligen kan komma vidare i arbetet med den nya skolan”, säger Bosse Wahlin, rektor på Vejbystrands skola och förskola.

Med en stor fin skolgård och dessutom i direkt anslutning till äng- och skogsområden samt närhet till havet välkomnas elever och personal till trivsamma miljöer. Skolans placering i kärnan av det nya Sommarsolsområdet skapar förutsättningar för samverkan och möten.

”Tanken är att skapa lärmiljöer och utomhusmiljöer som på bästa sätt anpassas för att inspirera till kreativitet, aktivitet och lärande. Skolan och förskolan blir en viktig del för hela Sommarsolsområdet som Odalen arbetat intensivt med sedan förvärvet där nu ytterligare förutsättningar för rekreation, lärande och möten mellan generationer skapas där Sommarsol äldreboende blir närmsta granne”, säger Alex Mabäcker.

Kontakt:

Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter

+46 70-888 18 17