Odalen Fastigheter – en del av SBB – tecknar 20-årigt hyresavtal med AvAsta för äldreboende om 100 platser vid Nya Altplatsen i Göteborg

Projektet vid Altplatsen där man nu utvecklar äldreboende, hyresrätter och ett kommersiellt entréplan förvärvades under 2019.

Från början skulle projektet bestå av 450 studentlägenheter, vilket överklagades av grannarna i området. Projektet såldes till Odalen Fastigheter – en del av SBB – som tog fram ett helt nytt förslag efter nära dialog med boende och verksamma i området och man landade i ett samhällsprojekt med äldreboende, hyresrätter och kommersiell närservice. Hela projektet utgör ett mervärde och tillskott för platsen utifrån många aspekter och är en samhällsutveckling helt i linje med Odalens ambition. Total uthyrbar area för projekt Altplatsen beräknas uppgå till ca 16 800 kvm BTA. Byggnation pågår och projektet förväntas färdigställas omkring årsskiftet 2023/24. Äldreboendet kommer utgöras av 100 vårdboendeplatser och verksamheten kommer drivas av AvAsta som tecknar ett 20-årigt avtal.

”För oss är det viktigt att åldrande inte ska begränsa möjligheten till ett attraktivt boende och ett meningsfullt liv. Vi är därför mycket glada att tillsammans med Odalen och deras koncept få vidareutveckla vårt eget uppskattade koncept från Sisjödals äldreboende och erbjuda göteborgarna ytterligare ett modernt boende av högsta kvalitet”, säger Markus Kärrbrand på AvAsta. 

I och med det behov av äldreboendeplatser som man framgent ser inom Göteborg Stad, både avseende demografi och ersättning av befintliga boenden, var utveckling av ett äldreboende tidigt en del av projektvisionen. ”Med vår grundinställning kring att ta ansvar för landets äldre vill vi säkerställa att högkvalitativa äldreboendeplatser står inflyttningsklara när behovet föreligger – och inte senare. Äldreboendet vid Nya Altplatsen blir en viktig del för att möta kommande behov och för att erbjuda regionen ett modernt äldreboende. Vi är enormt glada över att presentera AvAsta som avtalad hyresgäst och ansvarig för boendets verksamhet efter färdigställande. Vi delar värderingar och syn på kvalitet i val av material och utformning. ”, säger Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter.

Detta äldreboende kommer, likt Odalens tidigare uppförda äldreboenden, omfattas av bolagets unika koncept med fokus på kvalitet och hemkänsla och anpassas även efter AvAsta egna koncept. Odalen använder moderna metoder med ett egenutvecklat ljuskoncept och högkvalitativa materialval, allt för att skapa bästa möjliga komfort och mervärde för boende och personal.

Sedan tidigare har Odalen pressmeddelat att Willys Hemma etablerar sig på området och blir hyresgäst i livsmedelslokal om 1 000 kvm. För tillfället pågår arbetet med uthyrning av resterande kommersiell yta.

Kontakt:

Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter

+46 70-888 18 17