Intervju med Alex Mabäcker, VD för Odalen Fastigheter

Se filmen där vår Vd Alex Mabäcker berättar om Odalens resa, bakgrunden till våra värderingar och vårt starka engagemang, samt om drivkraften till att ständigt utveckla och förbättra våra samhällsfastigheter.

https://www.youtube.com/embed/e3n8UrA9rK8

Många nya samhällsfastigheter, i synnerhet äldreboenden, kommer att behövas redan inom en snar framtid. Detta trots att viss oro uppstått i fler av landets kommuner kring just det demografiska behovet efter förändrade vårdköer till följd av pandemin. Det är inte bara ett drastiskt ökande behov vi ser framför oss, utan också ett stort antal av landets befintliga boenden som inte håller måttet ens för den lägsta nivå av kvalitetskrav som finns. Det finns äldreboenden i drift som ingen skulle valt att bo på om man själv fått bestämma. Vi på Odalen vill axla detta ansvar säkerställa att värdiga boendeplatser finns för alla landets äldre när behovet föreligger.

Vi vill tillsammans med kommuner, vårdoperatörer och övriga branschkollegor göra allt för att skapa vackra och hemtrevliga boenden och se till att dessa boenden byggs och finns tillgängliga när de behövs – och inte senare. Vi bryr oss och vi vill göra skillnad. Detta ligger till grund för det arbete och koncept Odalen skapat och ständigt utvecklar.