Framtidens äldreboenden formas av pandemin

Covid-19 har slagit hårt mot landets äldre­boenden. Nu tror flera utvecklare inom omsorgsfastigheter att branschen måste ställa om inför framtida satsningar.

– Man kan inte bara titta på kronor per kvadratmeter hela tiden, säger Alex Mabäcker, vd på Odalen Fastigheter.

Cirka 90 procent av de som avlidit i sviterna av coronaviruset har varit 70 år eller äldre. Flertalet har bott på äldreboenden.

Många fastighetsutvecklare som Fastighetsvärlden talat med säger att de har gjort vad de har kunnat för att stoppa spridningen. Det vill säga haft tydliga riktlinjer och tät kontakt med entreprenörer och verksamheter – åtgärder som inte är akuta har skjutits framåt. Sedan har, i princip, ansvaret tagit slut.

Men några inom branschen tror att fastighetsutvecklare framöver behöva tänka om när det planeras och ritas äldreboenden.

– Jag tror att det är viktigt att vi har flexibilitet att, inför olika skeden, ställa om användningen eller nyttjandet av lokalerna. Tiderna förändras och det är svårt att förutse allt som kan hända. I det här skedet hade det varit bra om man hade haft möjlighet att stänga av avdelningar och haft överytor, ytor som hade kunnat användas som temporära besöksrum eller övernattningsrum. Detta är något som vi har förespråkat ganska länge, säger Alex Mabäcker, vd för Odalen Fastigheter.

Bolaget har i dag cirka 35.000 kvadratmeter BTA samhällsfastighetsprojekt i portföljen.

När Alex Mabäcker startade Odalen för sju år sedan slogs han av den varierade kvaliteten på många äldreboenden, där flertalet uppvisade dålig kvalitet: ”långt ifrån de hemmamiljöer man själv sannolikt hade önskat”.

Med ett minimalt antal kvadratmeter finns inte möjligheten att ställa om vid oförutsägbara händelser eller förmåga att anpassa sig inför det som efterfrågas av nya hyresgäster eller personal.

– Man kan inte titta på kronor per kvadratmeter hela tiden utan hur vi som fastighetsutvecklare kan få in både kvalitet och yta i relation till ersättning per dygn och plats. Då kommer kvadratmeterpriset inte bli så intressant. Bara för att man har 100 kvadratmeter mer behöver det inte betyda att det behöver kosta mer om man har valt bra material i huset.

Nu börjar fler få upp ögonen för tänket, menar han.

– Med investeringsbidraget och den hajp som varit inom samhällsfastigheter och äldreboenden så kan vi bekräfta att det inte är några problem att få ihop kalkylen med extra ytor och hög kvalitet, samtidigt som man erbjuder attraktiva hyresnivåer. Många följer i samma fotspår, och merparten av de boenden som nu byggs möter betydligt högre standard än för några år sedan. Vi kommer att fortsätta att tillsammans med kollegor utveckla segmentet och försöka bli ännu bättre för att leverera ännu finare hus.

Alex Mabäcker menar att man som fastighetsägare inom segmentet måste vara engagerad och långsiktig.

– Man måste förstå vården och sätta sig in i känslan av att man skulle vilja placera sina egna föräldrar eller sig själv där. Då får man rätt perspektiv. Den tid vi befinner oss i nu kommer att prägla oss och vi kommer helt klart att sätta oss in i de konsekvenser som uppstått för vårdoperatörerna.

Tillsammans får vi utvärdera vad vi behöver göra annorlunda i framtiden. Vi får heller aldrig glömma att vi bygger hem åt våra äldre där den sociala aspekten är en central del. Vi måste sätta våra äldre och deras behov i främsta ledet, vilket många gånger inte får vara en kostnadsfråga utan ska återspegla vår egen inställning och ambition.

Även NREP:s utvecklingsbolag för samhällsfastigheter, Altura, är inne på samma linje.

– För fastigheter vi utvecklar framåt tittar vi på hur vi kan underlätta ytterligare för vårdoperatören att bedriva en ännu mer säker äldreomsorg ur hygienaspekten. Det kan exempelvis handla om säkra arbetsflöden för tvätt och materialval som minimerar bakteriesamlingar, men även om digitala lösningar som kan underlätta för såväl personal som boende och anhöriga. Vi ser även över alternativ för flexibla planlösningar i syfte att avskärma till mindre enheter vid behov, säger Anna Hillinge, kommunikationschef på NREP.

Hon menar att Altura kommer att ta Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, kommande utredning i beaktning för att uppfylla krav och rekommendationer.

– Vi står även till förfogande att bidra med vår kompetens i utredningar och samtal.

Maria Lidström, vd på Stenvalvet, med cirka 115.000 kvadratmeter boenden för äldre, menar att frågan om flexibla lösningar redan är på tapeten.

– Vi som fastighetsägare arbetar alltid aktivt med att erbjuda våra hyresgäster flexibla och verksamhetsanpassade lokaler. Hur pandemin påverkar hur lokalerna kommer att utformas framöver återstår att se, men vår ambition är att ha tät dialog med våra hyresgäster och snabbt kunna hjälpa till att anpassa om nya behov uppkommer.

Viruset kan få effekter på fastighetsutveckling inom alla segment framöver, tror hon:

– Pandemin kommer sannolikt påverka vårt arbetssätt och hur våra framtida kontor kommer att utformas..

– Det gäller alla fastighetssegment och inte bara samhällsfastigheter. Jag tror många vill utnyttja det nya arbetssättet som de digitala verktygen skapat men samtidigt är det viktigt att ta del av den sociala samvaron på arbetsplatsen och kontoren måste utformas utifrån detta.

Källa: https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/framtidens-aldreboenden-formas-av-pandemin/