Fortsatt planering för nytt äldreboende i Vallentuna

Under våren 2021 vann detaljplanen för utveckling av ett nytt äldreboende i Vallentuna lagakraft. Boendet planeras att inrymma 60 vårdplatser i tre plan med en yta om ca 4 500 kvm BTA. Likt Odalens tidigare projekt kommer detta äldreboende uppföras med Odalen fulla koncept, bland annat innefattandes dagljussimulerande belysningskoncept, specifika välfärdstekniker och materialval av högsta kvalitet för att skapa bästa möjliga komfort och mervärde för de boende.

För tillfället planeras och projekteras det för utbyggnad av kommunal infrastruktur i området, vilket ska färdigställas innan byggnation kan påbörjas. Det demografiska behovet samt kommunens och regionens behov av nya äldreboendeplatser kommer att avgöra när byggnation av äldreboendet kommer att påbörjas.

Välkommen att kontakta [email protected]för mer information om projektet!