file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Sockerstan – äldreboende som hemma

På det gamla sockerbruksområdet i Staffanstorp har Wästbygg AB byggt äldreboendet Sockerstan på uppdrag av Odalen Fastigheter. Vårdboendet drivs av Humana och omfattar 72 platser.

Sockerstan är ett fint och påkostat boende där beställaren har velat skapa en så hemmaliknande miljö som möjligt. All mat ska lagas på plats och nio vårdplatser delar på ett gemensamt kök och vardagsrum. På varje våningsplan finns en stor inglasad balkong och huset har även en vinterträdgård och en takterrass.

I huset finns mycket teknik installerad men för att ytterligare minska institutionskänslan är den i största möjliga mån integrerad i väggar och tak. Ett prisbelönt ljuskoncept används som simulerar dagsljus. Belysningen har en cyklisk styrning över dygn och årstider som ska förstärka en stabil dygnsrytm hos de som bor i huset.

Boendet är såklart helt tillgänglighetsanpassat och har bland annat beröringsfria dörrar. Sensorer som är kopplade till respektive boendes trygghetslarm öppnar dörren automatiskt när personen närmar sig dörren. Larmsystemet ger även personalen möjlighet att se var alla boende befinner sig.

Foto: Anna Sigge
Källa: https://www.svenskbyggtidning.se/2019/06/09/sockerstan-aldreboende-som-hemma/