file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Äldreboende Skogsbrynet, Håbo

Odalen Fastigheter deltog i den upphandling som Håbo kommun bjöd in till avseende uppförande av ett äldreboende om 60 platser där kommunen skulle vara hyresgäst. Denna upphandling avbröts senare av kommunen.

Vi är stolta över det förslag som vi tillsammans med Marge Arkitekter tog fram och har förhoppning om att kunna använda vissa delar och applicera för annan plats och kommun.

Projektfakta

  • Omfattning: -
  • Ansvarig arkitekt: Marge Arkitekter
  • Status: Avslutad, referens

Arkitektens ord

Konceptet kan beskrivas som en ömsesidig omfamning mellan byggnad och natur, där skogsträden och husets fasadmaterial samspelar och flätas in i varandra. Platsen för det nya boendet är högt belägen i Håbo, i kanten av ett större natur- och rekreationsområde. De närmsta grannarna är kyrkcentrum samt villor och radhus. Skogsområdet är ett populärt strövområde med upptrampade stigar som tar sig genom skogen.

Det nya särskilda boendet för äldre bildar en entré till skogsområdet. Huskropparna i boendet är varsamt inkilat mellan skogens träd.

Stora och karaktäristiska träd har bevarats och får en ny mening och värdighet i relation till den nya byggnaden. Byggnadens fasadmaterial samspelar med träden genom träpaneler som med tiden blir silvriga likt trädens stammar och skogens markskikt återfinns i sedumbeklädda tak. Två vackra befintliga tallar markerar entrén till det nya boendet. Den uppbrutna volymen upplevs som ett antal småhus adderade intill varandra. Formen ger spännande hörn och uterum och byggnaden blir småskalig i respekt till intilliggande villor och kyrkocentrum. De platser och gårdar som skapas vid byggnaden bjuder på skogens lugn samt den fina ljudmiljö som skapas av fågelsång och vindens spel i trädens kronor.

Byggnadens huvudentré signaleras tydligt genom en uppglasning i två plan, den bjuder in och lyser upp. Innanför finns caféet som en del av entrérummet och på planet ovan samlingssalen delvis utformad som vinterträdgård. Caféet är publikt och en plats att möta sina anhöriga och vänner. Sommartid kan caféet möblera utomhus mot entrétorget. Från entrén genom en uppglasad dörr kommer man in i den gemensamma ytan som delas av tre boendeenheter per plan. Här finns det gemensamma köket, aktivitetsrum, hår- och fotvård samt bibliotek. Varje boendeenhet består av 10 lägenheter. Matplats och vardagsrum är alltid placerade så att det skapas genomblick och utblick åt två håll och väderstreck. En stor kvalité för de som tillbringar mycket tid på sin boendeenhet är att få uppleva de olika väderstrecken och hur solen vandrar. Kopplat till både matsal och vardagsrum finns uteplatser. I öppen planlösning ligger vardagsrum och matplats placerad i mitten av boendeenheten för att minimera korridorer och avstånd från lägenheter till gemensamma bostadsytor.

Susanne Ramel,
Partner, arkitekt, SAR/MSA
Marge Arkitekter.