file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Äldreboende Ormsta, Vallentuna

Odalen Fastigheter har ingått avtal om att förvärva fastigheten Ormsta 1:255. Odalen driver tillsammans med övriga markägare och kommunen en detaljplan för området. På fastigheten planeras det för ett

äldreboende i tre plan som ska inrymma 60 vårdplatser.
Detaljplanen förväntas antas under Q2 2020.

Projektfakta

  • Omfattning: 60 vårdplatser
  • Ansvarig arkitekt: Lindh Arkitektur
  • Status: Detaljplan pågår

Arkitektens ord

Äldreboendet i Vallentuna får en modern och lågmäld gestaltning av småhuskaraktär för att möta närliggande naturområden och passa in i småstadslivet i de nyplanerade bostadsområdena i norra Vallentuna.

Huset placeras något tillbakadraget från gatan för att få en lättillgänglig och välkomnande entré samt ge plats för vackra träd och planteringar framför bostadsrummen. Husvolymen delas upp i tre delar som förskjuts och vrids från varandra för att skapa en mer småskalig känsla. För att förstärka småhuskaraktären kläs fasaderna i olika material. Till största delen används mjukt cederträ i en varm naturlig färgton där panelmönstret alterneras i horisontella band för att ge byggnaden en lägre profil.

 

Entrédelen får en modernare och mer framträdande roll klädd i ljus något reflekterande Alu zink för att skapa liv i fasaden. Det mjuka och naturliga cederträet kontrasterar fint mot den mer formella Alu zinken och det gröna taklandskapet ger en lummig vy när det letar sig ut över takkanten.

För att få en fin boendemiljö med trädgård som tema och en känsla av närhet till omgivande natur placeras en glasad vinterträdgård på takterrassen. Den får fina utblickar över en lummig trädgård och landskap samt det planerade grönstråket för dagvattenhantering öster om byggnaden. För att ytterligare förstärka trädgårdsrummet och naturnärhet kläs hela taklandskapet med sedum.

Lotta Lindh,
Arkitekt, SAR/MSA
Lindh Arkitektur.