file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Äldreboende Nya Sommarsol, Vejbystrand

Odalen Fastigheter har förvärvat tidigare rehabiliteringsanläggningen Sommarsol i Vejbystrand, Ängelholms kommun. Markområdet är cirka 28 000 kvm stort och i en första etapp revs stora delar av anläggningen men där den äldsta delen bevarades av historiska skäl. I första etappen renoveras den historiska samlingslokalen och ytterligare en byggnad som blir ett LSS boende samt ett nytt äldreboende uppförs. Odalen kommer under 2020 även påbörja en planprocess för att skapa förutsättningar för en vidare exploatering av området.

Äldreboendet omfattar 60 platser i två plan med en gestaltning som harmoniserar med omgivningen och blir grunden i det nya Sommarsol. Byggstart är planerad till Q2 2020 med ett färdigställande sommaren 2021.

  • Omfattning: 60 platser
  • Ansvarig arkitekt: Tyréns
  • Status: Under byggnation, beräknad inflyttning maj 2021

Arkitektens ord

 

 

Sommarsols nya äldreboende är beläget i Vejby Strand endast några hundra meter från vackra sandstränder och hav. Dess historia anspelar på rekreation och gemenskap i en vacker naturskön miljö.

För att bevara känslan av natur och skönhet på en avkopplande plats dit havets saltstänk nästan når har det nya äldreboendet gestaltats omsorgsfullt med naturliga material såsom träpanel och sedumtak. Träpanelen ger en mjuk och ombonad känsla med naturligt liv när den sveper sig runt hela byggnaden, den har också behandlats för att med tiden åldras till en silvrig färg som knyter an till omgivande trädstammar och skogspartier.

Husets två våningsplan breder ut sig likt en stjärna med tre kilformade vingar som sammanstrålar i mitten. Det ger husvolymen en uppbruten och mer småskalig karaktär med ett varierande taklandskap i olika vinklar. Taket kläs till största delen med sedumväxter vilket samspelar fint med platsens miljö. Solceller placeras också på avsedda takpartier för att fånga in solens strålar och främja självförsörjning och miljö. Mellan husvingarna formas stora öppna gårdar som smälter in i den framtida rogivande parkmiljö som planeras i området, det blir också trevliga trädgårdsrum för utomhusvistelse för de boende.

Kontakten med naturen och ljuset gör sig ständigt påmind av natursköna utblickar mot omgivningen samt ett inre ljusschakt som genomborrar varje husvinge. Rum för samvaro, inglasad uteplats/balkong, matsal och kök är placerade längst ut i varje husvinge. Det skapar ett maximalt ljusinsläpp och fin kontakt med omgivningen i de flesta väderstreck.

Äldreboendets entré är placerad i husets mitt, gäster och boende tas emot genom ett glasat entréparti som täcks av en balkong stödd på träklädda pelare. Balkongen breder ut sig längs hela fasaden på den utskjutande husvolymen i mitten och blir en del av ett välkomnande entrémotiv för byggnaden.

Det nya äldreboendet blir i sin karaktär och gestaltning en naturskön byggnad som spelar an mot sin fina omgivning med skog, hav och stränder. Det blir också en plats för rogivande möten och gemenskap.

Lotta Lindh,
avdelningschef/arkitekt,
Tyréns