file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Äldreboende Norrgårdshöjden, Åkersberga

Projektet genomsyras av välplanerad gestaltning och materialval i hög kvalitet. Inom området anlägger Odalen, Armada bostäder och Österåker kommun gemensamt en kommunal park som en del av kommunens övergripande planering. Parken utgör ett positivt komplement till bebyggelsen. Infartsgata med torg och vegetation skapar en varm och välkomnande känsla.

I detta projekt är det Humana Omsorg som ansvarar för omsorgen. Vi har haft ett mycket gott samarbete och vi har samma tankar kring standard och en vision om ett boende som är långt bort från institutionsliknande korridorer och opersonliga miljöer.

Så här säger Kristoffer Andersson, fastighetschef på Humana, om deras syn på hur morgondagens vård – och omsorgsboende ser ut:

“Till Humanas boenden ska man kunna känna att man får flytta hem. Materialval, utformning av lokalerna samt färg- och ljussättning är viktiga delar för såväl trivsel som hemkänsla. Humana använder nyskapande tekniska lösningar i sina nya boenden för att skapa mervärden för de boende. IT för att kommunicera med anhöriga, tekniska innovationer för att minska fallskador och belysningslösningar för att stödja dygnsrytmen är bara några exempel. Vid planering av belysningen i Humanas boenden utgår vi från människans behov och upplevelser. Stimulerande och trivsamma ljusmiljöer har skapats där de boende kan trivas och må bra. Stor hänsyn har tagits för att skapa bländfria miljöer. Med teknikens hjälp kan ljuset styras och anpassas över dygnets timmar för att stödja exempelvis vakenhet och sömncykel. Ljuset kan även anpassas på individnivå”.

Projektfakta

  • Omfattning: 54 platser
  • Ansvarig arkitekt: Sweco Architects
  • Satus: Färdigställt, inflyttat

Arkitektens ord

Gestaltning

“Norrgårdshöjden erbjuder en välkomnande hemmiljö i en byggnad som omfamnar en trevlig gård och generösa balkonger som öppnar sig mot en skogsklädd höjd i sydväst. Den skyddade gården och de stora balkongerna inbjuder till aktivitet och blir en naturlig samlingspunkt och en del av boendet.
Byggnaden är placerad i en sluttning som tillåter att huset kan sänkas mot torget för att släppa in ljus, suterrängvåningen tar upp höjden mot den bakomliggande skogbeklädda höjden. Med hänsyn till gestaltningsprogram och de planerade flerbostadshusen följer vårdboendets huvudvolymer samma riktning som dessa, nordöst – sydväst. Det skapar ett samlat helhetsgrepp för den nya bebyggelsen”.

Material och färg, arkitektens ord

“För att bryta upp den kraftfulla tegel-byggnaden i mindre enheter förskjuts huskropparna. De har även olika takhöjder för att skapa en mer småskalig karaktär. Variationen förstärks med robusta tegel-fasader i olika ljusa färgnyanser som knyts samman av ett lättare glasparti som vetter mot torget. Det stora glaspartiet mellan tegelvolymerna inramas av ljusa, mjuka träpartier och ger byggnaden ett öppet och modernt uttryck. Stora glaspartier återkommer också i ändarna på korridorer för att förstärka förskjutningarna av huskropparna”.

Lotta Lindh,
kontorschef, arkitekt, SAR/MSA
Sweco Architects Uppsala.