Pottholmen, Karlskrona
Mobilitetshus Hamnmagasinet

Omfattning
300+ parkeringsplatser
Ansvarig arkitekt
FOJAB
Status
Kommande
Om Projektet

Vi utvecklar ett nytt modernt mobilitetshus vid Pottholmen i centrala Karlskrona! Tillsammans med Riksbyggen ek föreningen fick vi under hösten 2022 tilldelning i Karlskrona kommuns offentliga upphandling. Odalen utvecklar ett vård- och omsorgsboende och Riksbyggen utvecklar ett bostadskvarter. Tillsammans uppför parterna ett mobilitetshus som anspelar på stadsmässighet och innovation.

Den vänliga, faluröda byggnaden vilar på en arkad av trä och blickar ut över mot Blekingegatan och stationen.
Hamnmagasinet, ett socialt mobilitetshus

Odalen har tillsammans med Riksbyggen fått tilldelningsbeslut i en kommunal upphandling i Karlskrona efter att parterna lämnat in ett gemensamt anbudsförslag med FOJAB som anlitade arkitekter. Projektet omfattar ett grönskande omvårdnadsboende, ett uttrycksfullt bostadskvarter, och ett socialt mobilitetshus centralt i Karlskrona. Odalen kommer att utveckla och uppföra vård- och omsorgsboendet och Riksbyggen kommer att uppföra flerbostadskvarteret. Parterna utvecklar mobilitetshuset gemensamt.

Mobilitetshuset är bland det första som möter besökaren som kommer med tåg eller buss till Karlskrona. Platsen mellan Hamnmagasinet och tågstationen kommer präglas av liv och rörelse och vara en viktig kommunikationsnod där man kan man byta från ett trafikslag till ett annat. Mobilitetshuset får ca 325 parkeringsplatser, 130 cykelparkeringar och medger flexibel användning över tid. ”Innovation” och ”Stadsmässighet” och ”den Gröna staden” har funnits med som vikta aspekter vid utformningen.