file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Äldreboende Lillsjö Badväg, Kungsängen

Projektet hade byggstart under våren 2017 efter att planen antagits i kommunfullmäktige. Äldreboendet kommer ligga i nära anslutning till naturreservat och äldreboendets stora takterass kommer erbjuda en fantastisk utsikt.

Detaljplanen medger byggrätter för ett 80 platser äldreboende och en förskola.

Detta äldreboende byggs i många delar lika med tidigare projekt i Åkersberga men har uppgraderats och försetts med mer miljötekniska installationer samt att boendet kommer att ha ett tillagningskök. Kungsängen och Staffanstorp är bortsett från storkök tänkt att förses med samma tekniska kvaliteter och materialval.

En energibesparande åtgärd och miljöfrämjande är att installera bakterier som äter upp den dåliga luften i återvinningsrummet istället för en elkrävande kylmaskin som kyler ner soprummet för att motverka dålig lukt. Vilket också innebär att arbetsmiljön blir bättre. Dessa bakterier används även i imkåpan och imkanalen i tillagningsköket där de äter upp fettet så att inte brandrisk därav uppstår. Även fettaskiljaren förbereds för bakteriedosering som vid behov kan användas om dåligt lukt skulle uppstå.

För att öka boendekomforten och säkerheten kommer det installeras markvärme vid huvudentrén för att eliminera halkrisken p.g.a. snö och is.  Till sist kommer all belysning att vara utfört med LED för lägsta elförbrukning.

Projektfakta

  • Omfattning: 80 platser
  • Ansvarig arkitekt: Sweco Architects
  • Status: Färdigställt, inflyttat

Arkitektens ord

Lillsjö Badvägs vårdboende gestaltas på ett sätt som samspelar med den befintliga bebyggelsen och kringliggande naturmark. Det placeras på en grön äng som idag är ett öppet strövområde och bäddas in mellan skogsremsor och Lillsjö badväg som leder ner till en allmän badplats. Entrén görs välkomnande med plattsättning, växtlighet och belysning som möter besökare när de anländer på den norra sidan av huset. Byggnadens vinkel skapar en skyddad innergård i sydväst där de boende kan njuta av solen och den omgivande lummiga naturen, den förhåller sig också väl till kringliggande funktioner såsom förskola och gång- och cykelstråk för att skapa en trivsam miljö.

Den glasade entrén ger ljus och rymd för boende och besökare och gör att entrén upplevs välkomnande. Innanför den transparenta glasfasaden finns en loungedel med café och servering. Detta blir en fin och varm ljuslykta under mörkare årstider. Entrén skjuter ut från den övriga huskroppen för att förstärka entrérummet.

Fasaderna har ett varierat uttryck, de robusta varmröda handslagna tegelfasaderna bryts upp av en lite högre del i mitten som utförs i en ljus vitgrå puts. Fönster i mörkröd kulör kontrasterar mot putsen och kopplar fint till teglet. Den indragna våningen samt tillagningskök är klädda i träpanel för ett mjukare intryck, dessa behandlas med järnvitriol för att få en jämn grå nyans över tid som också ska samspela med teglets fog som har en ljusgrå kulör. Taken smälter samman med den omgivande naturen och utgörs delvis av sedum för att fördröja vattenavrinning och skapa en grön utblick över både tak och natur från den stora takterrassen.

Lotta Lindh,
kontorschef, arkitekt, SAR/MSA
Sweco Architects Uppsala.