file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Bostäder Korsängen, Kungsängen

Initialt har en visionsbild tagits fram i syfte att visualisera volymer och ambitionen i projektet. Parallellt med att detaljplanen tas fram, med bestämmelser om bland annat våningsantal och placering, kommer också nya skisser och visionsbilder tas fram och uppdateras på hemsidan. Arkitekt är Lotta Lindh, Sweco Architects i Uppsala.

Projektet avser att omfatta cirka 60-85 lägenheter i 3-5 plan med inredd vind. Upplåtelseformen för bostäderna är inte bestämt ännu. Mer information kommer allt eftersom projektet tar form.

Projektfakta

  • Omfattning: 60-85 lägenheter
  • Ansvarig arkitekt: Sweco Architects
  • Status: Planprocess