file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Odalen bygger framtidens boende för äldre

Odalen Fastigheter är ett långsiktigt fastighetsutvecklingsbolag med affärsidé att i tidiga skeden driva planprocesser i nära dialog med kommuner, hyresgäster och samarbetspartners. Härigenom skapar vi äldreboenden med hemkänsla och en boendemiljö i byggnader av högsta kvalitet.

Odalens vision är att vara en förebild inom segmentet och att alltid ligga i framkant vad gäller kvalitet, välbefinnande och teknisk utveckling. Genom ett starkt engagemang och lyhördhet tillsammans med offentliga och privata aktörer skapar vi mervärden som i slutändan kommer de enskilda hyresgästerna tillgodo.

Odalen har kontor i Stockholm och Göteborg.

”Viktigast av allt är att de äldre får ett värdigt och hemtrevligt boende som samtidigt är funktionellt och skapar en god arbetsmiljö för alla engagerade medarbetare inom vården. Detta är långt viktigare än att spara in den sista kronan. För att utveckla det bästa tänkbara boendet för våra äldre krävs ett bra samarbete och en tydlig målbild. För att minimera riskerna att tappa fokus arbetar Odalen på ett öppet och transparent sätt för att säkerställa kvalitet i alla led.

Målbilden betyder inget om den inte blir verklighet. Att hålla det man lovar är en grundläggande förutsättning i de flesta sammanhang och det skapar ett förtroende gentemot övriga inblandade aktörer. I samtliga projekt vi utvecklat har slutprodukten visat stämma helt och hållet med vår högt ställda vision. Att bygga med hög kvalitet är givetvis – på kort sikt – dyrare än att bygga med sämre kvalitet. Men att inte hålla det man lovar kostar betydligt mer på längre sikt samt tär på förtroendet och vår ambition är att Odalen skall fortsätta leda utvecklingen av moderna, trivsamma och funktionella äldreboenden i årtionden framöver.

Som VD och delägare i Odalen Fastigheter anser jag att det är vår skyldighet att bygga boenden och hem åt våra äldre som håller just den standard som vi själva önskar åt våra egna föräldrar. Det är ett hem och inget annat, det får aldrig upplevas som en institution.

Vi bjuder gärna in samarbetspartner, branschkollegor och kommuner till våra boenden för att byta erfarenheter och diskutera framtidens äldreboende.”

Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter

Styrelse och ledning

Alex Mabäcker,
f. 1986, VD och styrelseledamot

Civilingenjör Lantmäteri, fastighetsekonomi och juridik 2008, Lunds Tekniska Högskola. Alex besitter en bred kunskap inom fastighetsutveckling och kommunala planprocesser. Styrelseledamot Ricano AB. Styrelseledamot Amfori AB. Styrelseledamot Amfi Fastigheter AB. Ägare av Mabäcker & Co AB samt ägare av konsultbolag Mabäcker Group AB. Uppdrag/anställningar innan Alex startade konsultbolaget, Sigtuna kommun och Kilenkrysset AB.

Thomas Kjessler,
f. 1962, Styrelseordförande

Jur.kand. 1987, Lunds Universitet. Thomas har lång erfarenhet från fastighetsbranschen där han innehar ett antal styrelseuppdrag. Fd. styrelseordf. i Högkullen Omsorgsfastigheter AB (publ.), noterat på OMX Nasdaq First Nort, AB Högkullen avyttrades till SBB Norden AB , First North , januari 2017. Styrelseledamot i Kvalitena AB (publ.). Delägare i Förvaltnings AB Tullklippan. Thomas innehar även ett antal externa styrelseuppdrag inom andra branscher.

Claes Nordström,
f. 1956, Styrelseledamot

Civ.ek 1978 , Göteborgs Universitet. Claes har lång erfarenhet från fastighetsbranschen där han drivit egen verksamhet sedan 1988. Har sedan 2005 varit med och utvecklat AB Högkullen ( publ ) där han tillika varit huvudägare. AB Högkullen avyttrades till SBB Norden AB , First North , januari 2017. Claes är även ägare och styrelseordförande i Basildon Investment AB.

Kristoffer Andersson,
f. 1981, Utvecklingschef

Väg och Vatten, Kungliga Tekniska Högskolan.  Kristoffer har de senaste 10 åren arbetat med utveckling, uppförande och inhyrning av äldreboenden. Tidigare arbete har i huvudsak fokuserats på att skapa hemlika miljöer, kreativa användarvänliga lösningar och hög teknisk nivå. Kristoffer kommer senast från rollen som fastighetschef på Humana där han vart sen 2013.  Dessförinnan anställningar inom Attendo och Senectus. Styrelseledamot Haimdall Solutions AB.