Team

Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri, fastighetsekonomi och juridik, 2008, Lunds Tekniska Högskola.
Erfarenheter: Alex har en för sin ålder lång och gedigen yrkesmässig karriär med tidigare anställningar som exploateringsingenjör för Sigtuna kommun och affärsutvecklare för Kilenkrysset. Utöver dessa har Alex flerårig erfarenhet som egen konsult med omfattande uppdrag för bland andra Ramirent och Airport City Stockholm. Alex brinner för kvalitet och värnar om personliga relationer, vilket återspeglas i Alex sätt att driva och utveckla Odalen. Under sina snart tio år på Odalen har Alex arbetat med att utveckla nya sätt att tänka kring strategi och utformning av landets samhällsfastigheter. Alex besitter spetskompetenser kring kommunal strategi, planprocess samt bolags- och fastighetsutveckling.

Stäng
Läs mer

Utbildning: Jur.Kand, 2007, Stockholms Universitet.
Erfarenheter: Nimrod har med sina snart 15 år som advokat bildat sig en gedigen erfarenhetsbas med fokus på fastighetsjuridik. Nimrod är specialiserad på fastighetstransaktioner, hyresjuridik, joint venture, kommersiell hyresrätt samt entreprenadavtal. Innan Odalen kommer Nimrod närmst från sin roll som partner på Morris Law och har tidigare varit partner på Osborne Clarke och Bird&Bird LLP, samt Advokat på Hannes Snellman Attorneys at Law och Cederquist Advokatbyrå. Med sin goda förmåga att förstå olika aktörer och perspektiv inom fastighetstransaktioner värnar Nimrod om att skapa goda relationer med såväl motpart som samarbetspartners.

Stäng
Läs mer

Utbildning: Kandidatexamen Väg och Vatten, 2007, Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenheter: Kristoffer har under de senaste 10 åren arbetat med utveckling, uppförande och inhyrning av äldreboenden för vårdoperatörer. Kristoffers arbete fokuseras i huvudsak på att skapa hemlika miljöer och kreativa användarvänliga lösningar med hög teknisk nivå i våra utvecklingsprojekt. Kristoffer är medskapare till det utarbetade belysningssystemet som integreras i Odalens koncept. Kristoffer kommer senast från Humana Omsorg där han var fastighetschef i åtta år och har dessförinnan haft anställningar inom Attendo och Senectus. Kristoffer har spetskompetenser kopplade till välfärdstekniker, bygg- och teknik samt en mycket stor förståelse för den verksamhet som bedrivs i våra utvecklade äldreboenden.

Stäng
Kristoffer Andersson
Utvecklingschef
kristoffer@odalenfastigheter.se076 – 317 63 10
Läs mer

Utbildning: Kandidatexamen Business & Economics, 2018, samt Mastersexamen Finans, 2021, Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenheter: Molly kommer närmst från JLL:s Debt and Financial Advisory och har under sin studieperiod specialiserat sig inom Corporate Finance och företagsvärderingsfrågor. Med kompetenser inom finansiering, värdering, strategi och marknadsföring jobbar Molly som affärsutvecklare och analytiker på Odalen. Molly har ett starkt engagemang för Odalens långsiktiga affärsidé och värnar om att potentiella projekt ska gå i linje med vad Odalen står för.

Stäng
Molly Kjessler
Affärsutvecklare & analytiker
molly@odalenfastigheter.se070 – 742 92 09
Läs mer

Utbildning: Education and IT-learning Math and Science, 2000, Uppsala Universitet, samt Rektorsprogrammet, 2014, Stockholms Universitet
Erfarenheter: Jesper besitter en värdefull bank av erfarenheter inom utbildningssektorn och har mångårig erfarenhet som chef inom kommun. Han har arbetat med flertal nyproduktionsprojekt av både förskolor och skolor och har även erfarenhet av att vara kravställare i större stadsbyggnadsprojekt. Innan sin roll på Magnolia var Jesper Stabschef på utbildningskontoret i Upplands-Bro kommun. Med sin bakgrund har Jesper skapat goda förutsättningar för att förstå såväl hyresvärdens, verksamhetens och kommunens intressen.

Stäng
Jesper Sjögren
Affärsutvecklingschef Skola
jesper@odalenfastigheter.se070 – 962 20 52
Läs mer

Utbildning: Mastersexamen Fastighetsekonomi och förvaltning, 1996, KTH
Erfarenheter: Jenny har erfarenhet från ledande positioner inom både privat och allmännyttig fastighetsverksamhet och vana av att arbeta både operativt och strategiskt. Gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och transaktion, samt lednings- och styrelsearbete. Jenny har bland annat många års erfarenhet från Nacka kommun samt som affärsutvecklingschef på Hemfosa och projektledning på CBRE. Idag jobbar Jenny som chef över offentliga förfrågningar inom SBB-koncernen.

Stäng
Jenny Asmundsson
Chef offentliga förfrågningar
jenny@odalenfastigheter.se070 – 725 71 46
Läs mer

Utbildning: vid Probana Business School, IHM Business School och Företagsuniversitetet
Erfarenheter: Kjell har många års erfarenhet av att starta, driva och utveckla verksamheter inom vård, omsorg och dess fastigheter. Han grundade Team Vårdpilen och arbetade sedan med affärsutveckling inom Aleris och NREP. Inom SBB arbetar Kjell med affärs- och produktutveckling med fokus på vård- och omsorgsfastigheter.

Stäng
Kjell Stenudd
Affärsutvecklingschef
kjell@odalenfastigheter.se070 – 583 83 68
Läs mer

Utbildning: Jur.kand, 1987, Lunds Universitet
Erfarenheter: Thomas har många år i fastighetsbranschen bakom sig. Thomas var medgrundare till Broadgate & Stendörren Fastigheter i slutet av 1990-talet och var en av huvudägarna i AB Högkullen (publ.), vilket förvärvades av SBB 2016 och som därefter avnoterades. Han har även haft flertalet styrelseposter, bland annat vid börsnoteringen av AB Högkullen (publ.) och i Odalen Fastigheter, som han även var grundare och delägare i. Idag jobbar Thomas som senior rådgivare inom SBB-koncernen.

Stäng
Läs mer