file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Markax i samarbete med Odalen Fastigheter

Markax har fått i uppdrag av Odalen fastigheter att markarbeten på totalentreprenad i Åkersberga.

Projektet består i att utföra gator. Ledningar och stenarbeten för gator och torg i samband med att Odalen fastigheter bygger Vårdboende i Åkersberga. Orden är värd 9 MSEK. Byggstart april 2016.

Länk till källa: http://markax.se/index.php/vara-tjaenster/ledningsarbeten/7-blog/47-odalen-fastigheter