file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Ny information från Odalen Fastigheter, 1:a maj 2020

2020-05-01

Ny information från Odalen Fastigheter

Vi vill börja med att be om ursäkt för att informationsflödet inte blivit uppdaterat tidigare. Den situation som råder idag med Covid-19 har inte undgått någon och det påverkar givetvis alla på ett eller annat sätt. Detta i kombination med hantering av tomträttsdiskussion med staden samt de kompletteringar som krävs för rivningslovet har gjort att projektet dragit ut en aning på tiden.

Statusen i dagsläget är att detaljplanen vann laga kraft i februari/mars. Odalen lämnade in rivningslov kort därefter men med beaktande av situationen som råder så dröjer våra kompletteringar då konsultfirmor och arbetskraften i stort är relativt begränsad.

Vi hoppas att vi kan inkomma med kompletteringar i slutet av maj och starta en rivning snarast möjligt efter det då staden beviljat rivningslovet med startbesked.

Vår vision om äldreboende, hyresrätter och kommersiella lokaler kvarstår. Vi konstaterar dock att vi inte vet vad denna exceptionella situation kommer att innebära för vårt färdigställande och tidplan. För väldigt många, och då även eventuella framtida hyresgäster är det många andra saker som är mer viktiga i detta läge, vilket vi har full förståelse för. Vi återkommer därför med mer information längre fram.

Mejla oss om ni har några frågor. Vi kommer göra allt för att projektet ska löpa på och färdigställas så snart det är möjligt, det kan vi garantera er!

Jag med mina samarbetspartner vill tacka för ert engagemang och ser fram emot att skapa nya Altplatsen och träffa er ute på området under resans gång. Men tillsvidare hoppas vi att ni tar hand om varandra och hjälps åt i dessa tider.

Bästa hälsningar,

Alex Mabäcker
VD Odalen Fastigheter

Möte med överklagande parter, 28:e november 2019

Samverkan- och dialogmöte, 30:e oktober 2019

För mer information om projektet, vänligen maila till altplatsen@odalenfastigheter.se

Utredningar och dokument

Vänligen öppna dokument på följande länk:
– Dokument: dagsljus, sol, skugga