file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Nya Altplatsen - Inskickat bygglov och förhoppning om att starta projektering

Senast vi gick ut med information var i maj 2020. Vi har full förståelse för att många anser att lång tid har löpt sedan dess och säkert ställt sig frågan vad som händer och sker med projektet.

Vi kan konstatera att den tid som löpt sedan förra våren har bestått av många dialoger med hyresgäster samt även med Göteborg Stad avseende såväl bygglovshantering, lantmäterifrågor och andra frågor kopplade till byggstart. 

Vi har genomfört den rivning som planerades, vilken nu alltså är slutförd och slutbesked har utfärdats för detta. Vi har haft en förhoppning om att komma igång med byggstarten tidigare, men med allt som hänt under det gångna året har vissa processer varit svåra att driva såväl för hyresgäster, staden som för oss själva, vilket vi naturligtvis har full förståelse och respekt för.

Att ha hyresgäster klara är viktigt utifrån många aspekter där de kanske viktigaste frågorna handlar om planering, utformning, dimensionering av ventilation, el och fjärrvärme osv. Nu kan vi glädjande berätta att vi har två hyresgäster med i våra dialoger men inget är klart än. Men med anledning att vi kunnat föra dialog har vi kunnat arbeta fram ett bygglov som också är inskickat till Göteborg Stad. 

Bygglov skickades in till Göteborg Stad den 1 mars 2021. Vi har också friköpt tomträtterna från Göteborg Stad vilket innebär att vi kan erhålla en nybyggnadskarta så snart förrättningen är klar. Denna nybyggnadskarta ska vi sedan komplettera bygglovsansökan med. Göteborg Stad har också begärt övriga kompletteringar och vi för nu dialog med bygglovsavdelningen kring sakfrågor beträffande detaljplanen i relation till bygglovet och hoppas att ärendet kan hanteras skyndsamt. 

Det projekt med utformning och gestaltning som vi presenterade för er alla tidigt efter att vi tog över projektet har inte ändrats. Projektet omfattar 100 platser äldreboende, 101 hyreslägenheter och kommersiella lokaler. 

Under förutsättning att bygglovet vinner laga kraft inom en snar framtid är byggstart planerad till september 2021. Med byggstart i september 2021 förväntas byggnationen stå klar under fjärde kvartelet 2023. 

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor. När vi närmar oss byggstart hoppas vi att vi kan förbereda för ett första spadtag på platsen och då även ha möjlighet till en informationsträff i samband med detta. Dock får förutsättningarna under sommaren och eventuella restriktioner beträffande Covid-19 avgöra huruvida det är genomförbart eller ej. 

Vi hoppas att vi också inom kort kan återkomma med vilka hyresgäster som är tänkta för de kommersiella lokalerna. 

Ny information från Odalen Fastigheter, 1:a maj 2020

Möte med överklagande parter, 28:e november 2019

Samverkan- och dialogmöte, 30:e oktober 2019

För mer information om projektet, vänligen maila till altplatsen@odalenfastigheter.se

Utredningar och dokument

Vänligen öppna dokument på följande länk:
– Dokument: dagsljus, sol, skugga